Dit programma is per 1 juli 2024 gesloten. Er kan niet meer worden aangevraagd.

Deelregeling 2: Kennisoverdracht gericht op het brede publiek

Activiteiten op het gebied van het doorgeven en kennisoverdracht van levend cultureel erfgoed, met als doel:
 • brede zichtbaarheid van Indisch, Moluks en Papoea levend cultureel erfgoed;
 • het bereiken van zoveel mogelijk mensen;
 • het doorgeven van kennis aan de volgende generatie;
 • bewustwording bij het brede publiek van de waarde van Indisch, Moluks en Papoea immaterieel erfgoed;
 • het in beeld brengen van zoveel mogelijk facetten van immaterieel erfgoed.

Waarvoor kun je aanvragen?

Je kunt een bijdrage aanvragen voor activiteiten waarmee je een breed publiek informeert en actief betrekt.

 • Je organiseert bijvoorbeeld een presentatie, evenement, tentoonstelling of voorstelling over eigentijdse vormen van deze levende culturele tradities,
 • met daaraan verbonden een interactief programma;
 • je activiteit is gericht op het brede algemene publiek, zowel jongeren als oudere generaties;
 • Het is ook mogelijk om lessen of workshops in de vrije tijd te organiseren om de kennis en ervaring over te dragen op een breed publiek.
 • Of je organiseert informele en laagdrempelige activiteiten voor kennisoverdracht, zoals ontmoetings- en dialoogprojecten;
 • er is tevens een beperkt budget beschikbaar voor film- en tv-producties. Neem contact op voor een verkennend gesprek.

Een combinatie tussen deelregeling 2 en activiteiten uit deelregeling 1 wordt aangemoedigd.

Let op: Er kan enkel voor buitenschoolse educatieve activiteiten worden aangevraagd. Lespakketten voor het primair, voortgezet en hoger onderwijs zijn uitgesloten van deze regeling. 


Doelstellingen

Je project moet altijd aan minimaal twee van de volgende doelstellingen voldoen:

 • deelnemers voelen zich door deelname onderling meer verbonden; 
 • immaterieel erfgoed wordt doorgegeven van generatie op generatie; 
 • meer of nieuwe groepen personen nemen actief deel;
 • bestaand Indisch, Moluks of Papoea immaterieel erfgoed wordt in een nieuwe vorm gegoten, passend bij de hedendaagse maatschappij;
 • deelnemers ontwikkelen meervoudige perspectieven op de waarde en de betekenis van Indisch erfgoed (kennisoverdracht);
 • deelnemers hebben zeggenschap over het interpreteren, waarderen en representeren van hun eigen erfgoed waarmee zij zich verbonden voelen (eigenaarschap). 

Verchillende Kleuren 124

Motiveer hoe je deze doelstellingen gaat bereiken:

 • Ook voor dit type projecten geldt dat publiek actief deelneemt zodat de kennis en informatie wordt overgedragen.
 • Publiek passief laten luisteren is daarbij niet voldoende.
 • Licht daarom toe welke methode of format voor kennisoverdracht je gebruikt en waarom;
 • Hoe ga je de interactie met het publiek vormgeven en stimuleren?
 • Licht verder je doelgroep toe: wie zijn dit, en hoe bereik je de doelgroep?
 • En hoe bereik je een groter en breder publiek?