Dit programma is per 1 juli 2024 gesloten. Er kan niet meer worden aangevraagd.

Privacy statement

Privacy verklaring

In dit Privacy Statement informeert het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) u voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en wat verder nog van belang kan zijn om te weten m.b.t. het privacybeleid van vfonds.

Vfonds respecteert uw privacy en streeft er naar op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om te gaan en te handelen binnen de grenzen van de wettelijke verplichtingen.

Vfonds verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

Aanvragers projectsubsidie

Wanneer u een verzoek tot ondersteuning bij vfonds heeft opgenomen, heeft vfonds uw gegevens (van de organisatie: naam, adres, KvK nummer, rekeningnummer, rechtenvrije projectfoto’s, van de contactpersoon: titel, voorletters, voornaam, achternaam, geslacht, functie, e-mailadres, telefoonnummer) ontvangen. Deze verwerkt vfonds om op een zorgvuldige wijze op uw verzoek te kunnen reageren. Deze gegevens bewaart vfonds, tenzij u aangeeft dat wij uw gegevens moeten verwijderen. Wanneer u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, dan verwerkt vfonds uw gegevens (voornaam, achternaam en e-mailadres) om de nieuwsbrief aan u toe te sturen. Onderaan elke nieuwsbrief staat een link om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Vfonds bewaart deze gegevens, totdat u zich uitschrijft.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites en applicaties van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website het Privacy Statement van deze website voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Vfonds verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

  • Toestemming betrokkene
  • Verwerkersovereenkomsten met leveranciers
  • Wettelijke verplichtingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet (Tw) en de relevante codes van de DDMA (Nederlandse branchevereniging voor marketing) en Stichting Reclame Code (SRC)
  • Gerechtvaardigde belangen: het onderhouden van haar relaties ter verwezenlijking van de doelstelling van vfonds

Vfonds deelt de gegevens met derden

Vfonds deelt uw gegevens met de volgende derden (waaronder verwerkers), zoals leveranciers op gebied van ICT, drukwerk, administratie, communicatie en fondsenwerving. In dat kader worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor de afgesproken doeleinden en binnen de voorwaarden van een onderlinge verwerkersovereenkomst. Vfonds verstrekt uw gegevens niet voor commerciële doeleinden.

Vfonds maakt gebruik van social media

Op de website van vfonds wordt door middel van sociale media knoppen verwezen naar LinkedIn, Twitter, Instagram en Facebook. Deze knoppen kunnen worden gebruikt voor informatie over vfonds, om vfonds te promoten of informatie over vfonds te delen op deze sociale media. Vfonds is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van LinkedIn, Twitter, Instagram en Facebook. Deze sociale media bepalen zelf hoe deze sociale media knoppen functioneren. Het privacy beleid van deze sociale media aanbieders verandert regelmatig. U kunt het privacy beleid van LinkedIn, Twitter, Instagram en Facebook raadplegen op de websites van deze sociale media.

Vfonds maakt gebruik van Google Analytics/Tag Manager

Wij maken gebruik van Google Analytics en Google Tag Manager, webanalyse-tools van Google. Met deze statistieken krijgen we inzichten in het gebruik van de website en kunnen we de website optimaliseren. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien of een bepaalde bezochte pagina een error opleverde. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt door Google overgebracht naar Google servers in de Verenigde Staten en voor onbepaalde tijd bewaard. Google is aangesloten bij het Europees-Amerikaans Privacy Shield principe en stelt zich hieraan te houden. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google Tag Manager maakt het tevens mogelijk om encrypted gegevens met betrekking tot bezoekgedrag van de website met Facebook, Twitter en Mopinion te delen. U leest hier hoe Facebook, Twitter en Mopinion met privacy omgaan.

Vfonds maakt gebruik van Cookies

Wij maken gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren, zodat u bijvoorbeeld niet elke keer opnieuw hoeft in te loggen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de websites of applicaties worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de websites of applicaties terugsturen. De cookies die via deze website of applicatie worden geplaatst, kunnen uw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Bekijk daarvoor de handleiding van uw browser. U kunt de cookies ook weigeren via onze cookie consent. Houd er wel rekening mee dat onze website niet optimaal werkt wanneer u cookies hebt uitgeschakeld. Belangrijk om te weten: het gebruik van cookies is veilig. E-mail- en telemarketing-acties zijn niet het gevolg van cookies; cookies slaan namelijk je e-mailadres of telefoonnummer niet op.

Vfonds zorgt voor beveiliging van uw gegevens.

Vfonds heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om gegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Vfonds gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Medewerkers hebben alleen toegang tot gegevens wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taak.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Vfonds bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we ze gebruiken. Sommige gegevens worden bewaard omdat dit wettelijk verplicht is. De bewaartermijn na bijvoorbeeld een laatste donatie of contact is maximaal 10 jaar. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd voor analyse doeleinden

U heeft de volgende rechten

U heeft het recht om in te zien welke gegevens vfonds van u verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om vfonds te vragen gegevens te verbeteren, aan te vullen of te wissen, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet juist zijn, de verwerking onrechtmatig is of vfonds uw gegevens niet langer nodig heeft. U heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u recht op gegevensoverdracht en het recht om uw toestemming in te trekken.

Wanneer u één van deze rechten wilt uitoefenen kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via info@vfonds.nl. Vfonds handelt uw verzoek af conform het bepaalde in de AVG en UAVG. Indien u meent dat vfonds zich niet aan de privacyregels houdt, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Vfonds behoudt zich het recht voor deze verklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 1 januari 2022. De laatste versie wordt op de website gepubliceerd.

Afzender

Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds)

KVK-nummer: 41150499

Lucasbolwerk 10

3512 EH Utrecht