Dit programma is per 1 juli 2024 gesloten. Er kan niet meer worden aangevraagd.

Aanvragen

De laatste aanvraagronde voor stichting, vereniging, zzp’er en particulier is gesloten.


Batik

Aanvraag ingediend?

Heb jij een aanvraag ingediend? Je krijgt dan vanzelf bericht via het aanvraagportaal. Het duurt maximaal 4 maanden voordat je bericht krijgt. Er zijn zeer veel aanvragen ingediend. In de komende periode worden alle projecten beoordeeld. Er wordt zorgvuldig een selectie gemaakt van projecten die gehonoreerd worden. We vragen je, ook gezien de drukte, om niet tussentijds te mailen. Als er vragen zijn over jouw ingediende project, dan nemen wij contact op.  


Subsidieregeling Immaterieel Erfgoed

De regeling Houd je erfgoed levend is speciaal bedoeld voor de levende culturele tradities van de Indische, Molukse, Peranakan en Papoea gemeenschappen in Nederland. 

Met de subsidieregeling worden diverse projecten gerealiseerd zoals ceremonies, vieringen, sociale tradities, eetgewoonten, symboliek en bijzondere ambachten uit deze culturen. Door het te beoefenen, te ontwikkelen en er kennis over uit te dragen blijft dit immaterieel erfgoed levend en zichtbaar. En wordt het doorgegeven.

Activiteiten vinden in de gemeenschap, bij iemand thuis of tijdens bijeenkomsten in een vereniging. Het gaat over erfgoed dat met de tijd mee kan veranderen. Het is cultuur van nu. Het geeft een gevoel van verbondenheid met vorige generaties, maar het is toekomstgericht. 

Deze regeling is er voor mensen met Indische, Molukse, Papoea, Peranankan, Toegoe roots en andere groepen met een relatie tot voormalig Nederlands-Indië. Die kleinschalige initiatieven opzetten in hun eigen gemeenschap.  
Waarvoor is de regeling?

Er zijn drie verschillende deelregelingen.

Zoals rituelen, vieringen, sociale tradities, eetgewoonten, symboliek of een bijzonder ambacht van de Indische, Molukse of Papoea gemeenschappen in Nederland.


Deadlines indienen

De regeling liep vanaf 1 december 2022 en sloot op 28 juni 2024. Er kan niet meer worden aangevraagd.

Deadlines:

 • 1 februari 17:00 CET - voor stichtingen en verenigingen (gesloten)
 • 15 mei 17:00 CET - voor stichtingen, verenigingen én zzp-ers (gesloten)
 • 30 oktober 17:00 CET - voor stichtingen en verenigingen én zzp-ers (gesloten)
 • 18 maart 2024 17:00 CET voor stichtingen, verenigingen en zzp'ers (gesloten)
 • 28 juni 2024 16:00 CET voor Particulieren (gesloten)

Aanvraag ingediend?

Heb jij een aanvraag ingediend? Binnen ongeveer 4 maanden na de deadline van indienen ontvang je bericht of je aanvraag is toegekend. Je project mag in de tussentijd nog niet zijn begonnen. Iedere aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld. 

Let op: Er kon enkel voor buitenschoolse educatieve activiteiten worden aangevraagd. Lespakketten voor het primair, voortgezet en hoger onderwijs zijn uitgesloten van deze regeling. Doelstellingen project

Het is voor elke aanvraag verplicht om aan minimaal twee van de doelstellingen te voldoen. In totaal hebben we zes doelstellingen geformuleerd. In samenhang geven ze richting aan het zichtbaar maken, versterken, overdragen, behouden en borgen van immaterieel erfgoed:

 1. Identiteit: Deelnemers aan activiteiten op het gebied van Indisch, Moluks of Papoea erfgoed voelen zich door deelname onderling meer verbonden
 2. Continuïteit: Immaterieel erfgoed wordt doorgegeven van generatie op generatie
 3. Nieuwe deelnemers: Meer of nieuwe groepen personen nemen actief deel aan Indisch, Moluks of Papoea erfgoed
 4. Vernieuwing: Bestaand Indisch, Moluks of Papoea immaterieel erfgoed wordt in een nieuwe vorm gegoten, passend bij de hedendaagse maatschappij
 5. Kennisoverdracht: Deelnemers ontwikkelen meervoudige perspectieven op de waarde en de betekenis van Indisch, Moluks of Papoea erfgoed
 6. Eigenaarschap: Deelnemers hebben zeggenschap over het interpreteren , waarderen en representeren van hun eigen erfgoed waarmee zij zich verbonden voelen